Internt referansenummer: 16.11.10 – A
Kilde:
LIFJELL I FARNE TIDER
Ei kulturhistorisk bok i samband med 20 års jubileet for Lifjell grunneigarlag
Av: HALVOR SEM
LIFJELL GRUNNEIGARLAG HEDDAL 1983
ISBN 82-991086-0-8
Teledølens Boktrykkeri, Notodden
(Klikk her for å lese ”Forordet” skrevet av Reidar Skår)
(Klikk her for å lese ”Innleinga”  av Halvor Sem)

Sundet eller Sundstedet

u/Mølås (76 – 1)

(Husmannsplassane på Vestsida i Heddal og innover mot Lifjell)

SUNDET eller Sundstedet u/ Mølås 76 — 1. Plassen er ikkje be-budd i 1801. I 1852 bur Christian Pedersen og Margit Nilsdatter der. Omkring 1920 bur Steinar og Gunhild Sundet der. Han er skinnfell-makar. Dei som sist budde der var Anna og Bernhard Bredesen. Husmannen på Sundet var sundmann over Heddøla for oppsitjarane i Vestsidaroten. Våningshus og uthus stod i 1930 åra. I dag er plassen ut-lagd under Mølås. Tuftene er synlege.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.