Internt referansenummer: 18.08.2009 – A
Kilde:
Attarklang fra gammeltida
Folkeminne fra Beiarn I
Av. E. Vegusdal Eriksen
NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER 72
NORSK FOLKEMINNELAG, Oslo 1953
Sverre Kildahls Boktrykkeri, Oslo
Klikk her for å lese forordet som også inneholder kildehenvisninger

 

Svartedauen i Beiarn

Det var bare to eller tre garder som det rauk av etter sotta. Det var Voll og Storjord (Moen), eller Soløy, Molid og Agnesli. Overleveringa er uklar her.

Da sotta var over rauk det bare av to hus innom Ferrissundet. Det eine var på Voll, der var det bare en gammel kall i live. Det andre huset var etter sagnet på Storjord. Der levde det ei ung jente eller enke, og ho var frisk og før. Det fortelles at ho samla buskapen fra gardene der i grenda og hadde en stor flokk. Da hendte det at en bumann kom fra fjellet ned på Storjord, da han så at det rauk av ljøren i eine huset der.

Det skulle være en mann som hadde rømt for sotta og hadde holdt seg i fjellet og fare vidt om. Han slo seg så ned på Storjord. De dreiv garden i lag, heile Storjorden og var velstående. Det kan hende at det er fra disse to at bygda blei befolka igjen etter sotta.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.