Kilde
GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK
Av Kjetil A. Flatin
Lokalhistorisk Forlag 1991
(Nå overtatt av www.bokloftet.no)
Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av
Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913.
ISBN 82-7404-056-2
Du kan lese forordet til boka her.

Svensken paa Øygarden.


I slage ved KVISTRUM 1788
tok nordmennane 500 svenskar til fange. Nokre av dei vart burtsette utyvi bygdine paa ymsne gaardar, som skulde føda og klæda dei.

Paa Meaas i Seljord fekk dei ein sovorin aa for-syte. Del let han faa ein plass, og so fekk han syte for seg sjølv. Men svensken var ein fælande flink og strævsam kar, so lian tok seg gildt fram og kom til aa liva godt. Sers trottug var han til dyrke jordi. Um vaaren blanda han til hevdevatn og bar utyvi vollane. Jordbruke var ikkje so langt framine i den tidi, og svensken vart difor som ein læremeistar for folk. Han hadde ein litin svart hest, og sogo gjeng, at tussane stulla honom, svensken trong aldri ha bry med det.

Plassen heitte Øygarden, og i langsmeleg tid frametter heitte han Svenske-Øygarden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *