Internt referansenummer:29.06.2011 – BOK
Kilde:
I SKJØMMINGA – FOLKEMINNE FRA GAMLE STEIGEN
Av Svein Fygle
Trykk: Nordland Boktrykkeri A/S, Bodø
ISBN 82-90030 91-6

Klikk her for å lese ”Forordet” som er underskrevet i juli 1978.

 

Tjenerlønna i gamle Steigen

«Di brukt å ha håssuill, de var 3 mark, mænn hoss oss ha de 4, så ha di ejtt parr klompa, å så fekk de væv se ejnn væv me ujnnklea. …. Lønna, ho va ikkje stor. E hus hann far, han spor henn Kresianna ka ho sku ha i lønn. Ho sto då læng å skjæmtes førr å sei nåkka, mænn så kåmm ho då framm me at han Bernhardus på Steinlajnn ha byjdd henn 11 dalar, mænn de syntes ho va så mykj at de va skammeli.

Nils Grønbech brukte å kjøpe 1 bismerpund tobakk i Grøtøya. Det delte han ut til tjenestefolk og gardkall (ikke på en gang). Stilkene gjømte

han og lot lappene få. «E hus lappan når de kom ijnanna fjorn å tagg etter tobbak. — «Kjære far-kajll har du tobbak», bruka di sei.»

Alfred Alstad og Håkon Hansen Myklebostad hadde hørt nevne 1 kjoletøy og 1 par strømper som tjenestepikelønn — utenom penger. «Vi ha nu ho Emelia å ho Jakobina. Di va her læng — i 12-13 år. Di ha 60 kron åre å ejtt par klompa å ejtt par sko å så ejnn ver, håssull ha di åssa, e trur de var 3 mark. Di ha ikkje fri ujntagen om lørdajen på ettermijddagen. Di fekk nu stejll se sådi vijll, me klea å sånn.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.