Internt referansenummer: 23.07.2009 – A
Kilde:
Gamle arbeiderboliger i Østfold
Av:Harald Hultengreen
Tegninger:Terje Tjærnås
1984
ISBN 82-90570-00-7
Klikk her for å lese forordet

Tjenesteboligen på Borregaard hovedgård

Tjenesteboligen på Borregaard hovedgård er bygd i tre etapper, men bærer ikke preg av dette. Bygningen virker svært symmetrisk.

gamle_arbeiderboliger-side0078a
Tegning: Terje Tjærnås.                                                                                                                               Tjenesteboligen på Borregård hovedgård har en forunderlig helhet over seg tatt i betraktning at huset er bygd i tre etapper fordelt over 78 år.

gamle_arbeiderboliger-side0078b

Tegning: Terje Tjærnås.                                                                                                                                        I den eldre delen av tjenesteboligen har det vært porthvelving. Ennå ser en sporene etter den i murstensveggen.

Det er imidlertid klart at den eldste delen ble bygd omkring 1838. Trolig skjedde dette samtidig med at det ble bygd til en stallfløy på det store uthuset. Typisk er det at det i uthusbygningen ble brukt bedre murstein enn i tjenestefolkenes hus.

Senere på 1800-tallet kom det første tilbygget og i 1926 kom den nordre delen av huset.

Det ene av de to forhøyde midtpartiene ga plass til en porthvelving. Denne er murt igjen senere og lagt til husets areal. Hvelvingens form synes imidlertid ennå i veggene på begge sider.

Tjenesteboligen ble bygd om i 1952. Det ble da gått ganske voldsomt til verks. Det fortelles at det var mye fint treverk i interiøret i huset. Dette er nå borte.

Det ble likeledes revet tykke vegger for å få større rom og det ble bygd hunder på taket slik at det kjempestore loftet kunne utnyttes til soverom.

Det fortelles at kusken, senere sjåføren, og fjøs- og stallmester gjerne hadde bolig i denne bygningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *