Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Toldboden

toldboden_001.jpg


Henrik Helliesen pinxit 1887 Størrelse 29 X 23 cm.

Opført 1789-90 for enden av Toldbodgaten tæt ved bryggen av murmester Simon Waaler efter arkitekt og bygmester Hans Christian Linds elegante tegning, dog under utførelsen en del forenklet. Nedrevet 1895 og den nuværende toldbod opført 1896 av arkitekt Adolf Schirmer, noget tilbaketrukket fra bryggen. Av de to samtalende overtoldbetjenter paa bryggen er den høie Søren Røed Sølsberg og den lille Nils Ann Raseh.

Henrik Helliesen, født 1824, cand. juris 1847, gjennemgik graderne i Finansdepartementet til expeditionssekretær 1854, derefter amtmand i Nedenes 1860, statsraad og chef for nævnte departement 1863, fratraadte efter Riksretsdoinmen over ministeriet Selmer 1884 og blev toldkasserer i Arendal, koost. byfoged i Christiania 1885 og s. a. toldskriver i Christiania, til sin død 1900. Høit anset som kyndig finansmand og dygtig administrator.

Helliesen besad et ubestridelig tegnetalent og næret varm interesse for hovedstadens gamle bebyggelse. Fra 1885 utførte han en række aqvareller og farvelagte tegninger av gatepartier, som nu er uvurderlige dokumenter til Christianias billedlige historie, og det er hans fortjeneste at saavidt meget herom er bevaret. Hans søn, advokat Henrik Helliesen, skjænket samlingen til Bymuseet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *