Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKTh S Haukenæs-II
Kilde:
Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,
Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.
fra ældre og nyere Tid
Samlet og utgivet af:
Th. S. Haukenæs
Fjerde del
Voss
Hardanger.
Udgiverens Forlag
1887
Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen Haukenæs                                                                  
Klikk her for å lese Forordet

 

Torbjørn Torbjørnsen Sæve

 

Lærer og Kirkesanger Torbjørn Torbjørnsen Sæve var født i Desember Maaned 1825 paa Gaarden Sæve i Voss af Forældrene Gaardmandsfolk Torbjørn Gulleiksen og Inger Vikingsdatter Sæve, der begge for nogle Aar tilbage er døde. Efter i 7 Aar at have virket som Omgangsskolelærer i Voss gik han i Aaret 1853 ind paa Stordøens Seminarium, hvorfra han ved Udgangen af 1855 udeksamineredes med bedste Karakter. Efter dernæst i 2 Aar at have været Huslærer hos Provst Heltberg, som da var Sognepræst i Nesse Præstegjeld i Romsdalen, hvor han blev forlovet og i 1858 gift med Ellen Rangvaldsdatter Aspebol fra Bolsø Præstegjeld, blev han i Juli 1857 befordret til Kirkesanger i Vangens Sogn i Voss og ligesaa til Førstelærer ved den da her oprettendes høiere Almueskole, hvormed i Aaret 1862 forenedes en Lærerskole. Han har saaledes lige fra denne Skoleanstalts Oprettelse til sin Død den iste Februar 1876 ved Siden af sin Kirkesangerbestilling tillige været Førstelærer ved denne.

Torbjørn Sæve var en dygtig Lærer. Mange vil sikkert have ham i kjærlig Erindring og deltage i Ønsket: Fred med hans Støv, velsignet være hans Minde! Hans efterladte Ægtefælle med 7 Børn begræder sin hedenfarne dybt savnede Familiefader og Forsørger.

(«Vossingen» for 1876).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.