Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Tore Toresen Berset

(Ordførerne i Ålesund)

Tore_Toresen_Berset

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Tore Toresen Berset, født 13. oktober 1875 i Surnadal, sønn av jekteskipper Tore Ber-set og Ingeborg Mogstad.

T. Berset gjennomgikk folkeskolen i heimbygda og kom i 17-årsalderen til Ålesund, der han først i 2 år var butikkbetjent i Ole Eidsvigs forretning, senere 7 år i samme stilling hos Brødr. Mogstad. I 1900 startet han egen forretning i kolonialbransjen i den gamle Juhler-gården i Apotekergata, men solgte forretningen etter knapt et års drift for på ny å gå inn i sine tidligere sjefer, brødrene Mogstads forretning, nå som medinnehaver, hvorved firmanavnet ble endret til Mogstad & Co. Etter brannen i 1904 trådte han ut av firmaet og etablerte egen forretning i Kirkegata omfattende finere kolonial.

Ved siden av butikkforretningen var hans interesse sterkt knyttet til fiskeriene og omsetning av fiskeprodukter. Han leide pakkhus på Heissa til dette formålet og lot bygge fiskedampskipet. «Ran». Da forretningens voksende ekspansjon krevde det, bygde han pakkhus på en av øyene nord for byen. Denne grenen av hans forretningsvirksomhet tok mer og mer ledelsen, og i 1908 overdro han butikkforretningen til andre for helt å gå over i fiskebransjen.

Han bygde pakkhus på Heissa og i Steinvågen og kjøpte eiendommen Apotekergata 3, senere Apotekergata 5 og flyttet kontor og lager dit. I 1924 opprettet han en avdeling i Kristiansund, som ble avviklet etter en tids forløb.

Gjennom årene drev T. Berset sin forretning fram til å bli en av de største i bransjen i Ålesund. I 1931 omdannet han firmaet til aksjeselskap. Noe senere ble to av hans sønner tatt opp som medinnehavere.

De mange kommunale nemnder og utvalg T. Berset ble valt inn i lar seg vanskelig regne opp. —Han ble innvalt i bystyret første gang i 1904 og var med uten avbrytelse til 1940, derav mange år i formannskapet. Innen sin bransjes som innen næringslivets organisasjoner for øvrig hørte han til de bærende krefter. — Han var bl. a. med og stiftet Ferskfiskeksportørenes forening i 1906, samme året også Kolonialkjøpmennenes forening. Av andre institusjoner han var med å få i stand kan nevnes Aalesunds Saltkompani, Aalesunds Byggeselskap og Abo. Som kommunemann lå særlig boligbyggingen og elektrisitetsspørsmålet ham varmt på hjertet.

I årene 1914-1915, 1923-4925 og 1935 var T. Berset formann i Aalesunds Handelsforening og fra 1929 til 1935 medlem av Børs- og Handelskomiteen. Blant flere humanitære interesser han næret, var avholdssaken den han viet størst interesse. Helt fra ungdommen av sto han tilsluttet god-templarordenen. Ved flere høve betrodde avholdsfolket i Ålesund ham sine høyeste tilitsverv, bl. a. som kandidat ved stortingsvalg.

T. Berset døde 2. mars 1957.

Gift første gang med Berta Brude, datter av skomakermester Theodor Brude og Johanne Kring-stad, Ålesund. Annen gang med Ingeborg Grimsmo, datter av brukseier I. A. Grimsmo og Anne Sæter, Surna.

Ordfører 1917 – 1918. 1922. 1926 – 1927.

Varaordfører 1919

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.