Internt referansenummer: 09.11.09 – A
Kilde:
Gamalt or Sætesdal III
Ihopsamla av Johannes Skar
(Klikk her for å lese om Johannes Skar)
(Klikk her for å se et bilde av Johannes Skar)
Kristiania 1908
Olaf Norli’s forlag

Tor’e

(Bykle)

Eg høyre slik Drambedrysje eigòng, me eg va liten; de va un Tor’e daa ’an rei paa Raulandsstròndi. Farvegjen syner enno.

”Han tok ut ifraa Harang Dogurs Bil, ut Stordalen ti Etni, la ive Staulenheii ti Suldal, so upp Suldalsvatni aa Roddleivsjuvi – Dalen ti Endis, helt Bykleheiann’ aust’e ti Bykle aa Grungedal, aa rokk Raulandsstròndi um Kvelli. So va Stevi ’ass:

”Dòguren aat eg i Harangfjorè
Aa No’smaten aat eg paa Frette;
Kvellsmaten aat eg paa Raulandsstròndinn’.
Men utenkt ha eg alt detti.”

Hesten traadde Dalen – daa kaam Stordalen aa Roddleivsjuvi.

De va i Suldal eg høyre denni Soga. Eg va i Suldal’n herleg’e Tur’e daa. Men de bar so ti. Papa va fatig, aa mi vaare mange Bonn. Va der so skarpe Aar, kunna mi ‘kji liva i Bykle; so lute mi tak’ utivi aa bea òkkò aa berge Livi som mi kunna. Eigòng droge mi paa Norlandi, heile Flokkjen. Papa fekk daa Arbei aa Klamtveit i Suldal, hjaa o Mikkjedl Klamtveit. Mikkjedl va so baanego’e. Han ha ‘n liten Smaadreng’e paa Vis som eg; so sa ‘an okko Sogu so traatt um KveIlo. Han sa so mange Sogu. Aa daa sa ‘an Soga um Tor’e daa ‘an rei paa Raulandsstròndi.

Tor’e va Rysi, sa ‘an Mikkjedl; ”han va Ætt av Rysó,” sa ‘an.

Drambedrysje: utrolig Historie.
No’(n)smat’e: Middags-mad.
Herleg’e: hetydelig, temmelig stor, lang.
Tur’e: Tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.