Internt referansenummer: 23.07.2009 – A
Kilde:
Gamle arbeiderboliger i Østfold
Av:Harald Hultengreen
Tegninger:Terje Tjærnås
1984
ISBN 82-90570-00-7
Klikk her for å lese forordet

Torpeberget nær mange arbeidsplasser

Antall hus på Torpeberget har ikke økt mye i løpet av de siste 80 åren. Kart fra 1903 viser nemlig at det da var ca. 50 boliger på Torpeberget. Tar en seg en tur i samme strøket i dag og nytter dette gamle kartet finner en stort sett de samme husene. Mange av husene er svært lite endret mens andre både er påbygd og ombygd.

gamle_arbeiderboliger-side0099

Tegning: Terje Tjærnås.

Gimleveien 13 A er et av husene som ennå nesten helt ut bærer preget av den gang da. Plasseringen på fjell med utsikt over Glomma er også typisk.

At Torpeberget tidlig ble bebygd forstår en også når en ser på det store antallet bedrifter som ligger i området ved elvekanten. Ovenfor Torpeberget fant en i 1901 Torp Teglverk, Gimle Teglverk, Moum Brug, Moum Teglverk og Tangen Teglverk. På nedsiden lå Torp Teglverk og Torp Brug.

Typisk er det også at Torpeberget i stor grad er bygd på fjellgrunn.

Utviklingen på Torpeberget har fulgt det same mønsteret som på Torp. Et faktum som nok utgjorde en forskjell var nærheten til elva. Det går igjen for bebyggelsen langs Glomma at adgangen til båt var vanlig og fiske ga velkomment tilskudd til kostholdet.

En av de som bodde på Torpeberget for århundreskiftet har fortalt at det bodde tre familier i huset hvor hans foreldre leide. Huset var ikke større enn at det bare hadde stue, to kammers og kjøkken. Riktignok var det en kvistetasje, men den var ikke innredet.

Eieren bodde i stua med kone og to barn, i det ene kammerset bodde det så en familie med ett barn mens fortellerens familie bodde i det andre kammerset. I denne farnilien var det mor, far og tre barn. Kjøkkenet brukte de tre husholdningene sammen.

Noen av husene på Torpeberget skiller seg ut og forteller om en solidere alder enn de andre. Skal en direkte dømme etter utseendet ble nok storparten av boligene på Torpeberget bygd i slutten av 1800-tallet.

Typisk er det også for dette arbeiderboligstrøket at det er bygd få hus der i de senere årene. Veisystemet er noe utvidet og omlagt, men det har ikke vært tale om noen «revolusjon».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *