Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Torstemplet og offerlunden paa Lundeby

Gaarden Lundeby i Raade, Smaalenene, ligger straks østenfor bygdens kirke. Her var efter sagnet i gamle dage en offerlund med et tempel, indviet til Tor. Efter kristendommens indførelse blev Torstemplet nedrevet, og istedet opførtes et
nonnekloster, som med en underjordisk gang stod i forbindelse med et munkekloster i nærheten. Dette skal ha ligget der hvor nu Raade kirke staar.

Paa Lundeby fandtes (1823) nogen «særdeles merkelige stenkredse», hvorav Klüwer i sine optegnelser gir et rids. Den ene er 13 skridt i tvermaal, omgit av 9 opretstaaende stener, hver omtrent 2 alen høie. Fire skridt østenfor denne kreds staar to lignende stener. Omtrent 106 skridt herfra i østlig retning er to andre kredse, hver 18 skridt i tvermaal. Den ene av disse er omgit av 11, den andre av 13 opretstaaende stene, som alle er 2-2½
alen høie.

(Efter L. D. Klüwer).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *