Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Tøyen med drivhus og botanisk hage

toyen_med_drivhus_og_botanisk_hage_x_side_46.jpg

Tøyen hovedgård var i mellomalderen delt i to bruk som tilhørte henholdsvis Oslo Bispestol og Nonneseter kloster. I 1600-årene sto kansleren Jens Bjelke og hans familie som eiere av gården, omkring år 1700 tilhørte den stiftamtmann Christian de Stockfleth og siden skiftet den stadig eiere til den siste av dem, byens magistratspresident Johan Lausen Bull, solgte Tøyen i 1812 til Fredrik VI. Kjøpesummen, 170 000 daler d. courant, måtte Bull overta i nærmest verdiløse sedler. Kongen på sin side ga gården til det nyopprettede norske universitet, egentlig som tomt for universitetsbygninger. Foreløpig nøyde man seg med i 1814 å anlegge en botanisk hage her under ledelse av den tyskfødte gartner J. Siebke, og planen om univeritetsbygningene ble snart gitt opp. Fra 1917 har Universitetet likevel hatt sine natur-historiske samlinger stilt ut på Tøyen i en del bygninger oppført i norsk granitt etter tegninger av H. Sinding-Larsen. En plan om å bygge boliger for universitetets professorer på Tøyen og overlate dem jord til å få et par kuer hver, falt naturlig nok også vekk etter hånden. Den gamle hovedbygning fra 1791 med de imponerende kastanjetrær foran, tjener imidlertid fremdeles som embetsbolig for professoren i systematisk botanikk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *