Internt referansenummer: 23.07.2009 – A
Kilde:
Gamle arbeiderboliger i Østfold
Av:Harald Hultengreen
Tegninger:Terje Tjærnås
1984
ISBN 82-90570-00-7
Klikk her for å lese forordet

 

Trangt for stenhoggerne i Humlevika

Rommelig hadde de det ikke stenhoggerfamiliene som bodde i Humlevika i Torsnes. Tre små hus sto det der da stenbruddet kom i gang i 1880-90 årene. Et av husene var opprinnelig en strandsitterstue eller husmannsstue under Skallegard mens to andre ble bygd for å fylle boligbehovet til stenhoggerne.

Den ene av de to arbeiderbrakkene brant ca 1970, men den andre er restaurert av eieren. En restaurering hvor fylkeskonservatoren også var inne i bildet.

Strandsitterstua anslåes av lokalkjente til å være kanskje så gammel som 150 år mens altså brakka er ca. 100 år.

To familier bodde det i hvert av husene. Det betød at omtrent halve arbeidsstokken i stenbruddet bodde på stedet. Det fortelles at arbeiderne kom fra mange kanter, bl.a. var Sverige og Hvaler sterkt representert.

Humlevikstua heter den eldste av boligene. Den ligger på et lite fjellplatå, men det var også noe jord til den. Det opprinnelige uthuset er borte for mange år siden, men en må med rette tro at det på plassen nok har vært rom også til ei ku, en gris eller to og noen høner. Det dyra i tillegg til poteter o.l. fra jorda pluss fisk ga et næringsgrunnlag som holdt sulten fra døra.

gamle_arbeiderboliger-side00107

Tegning: Terje Tjærnås.

Arbeiderboligen i forgrunnen ga husvcere for to familier og er bygd i to omganger. Den furste delen er trolig fra 1888. Humlevikstua i bakgrunnen var opprinnelig en strandsitterstue eller husmannsplass.

Humlevikstua består i dag av kjøkken stue og to soverom. Muligens var det et soverom som ble delt senere. Kjøkkenet er mellom stue og soverom slik at hver familie hadde et rom og delte kjøkkenet.

Den vesle arbeiderboligen ble trolig oppført i 1888. Den er bygd i to trinn så det er altså den eldre delen som er fra 1888. Huset har to «leiligheter», hver på et rom og kjøkken. Den eldste delen er ført opp i tømmer og den andre i reisverk. Det bodde en stenhogger i dette huset fram til 1975. Han var født og oppvokst i huset.

Arbeiderboligen som brant lå nærmere sjøen og var i to etasjer med fire leiligheter. Da huset brant var det ubebodd.

Fredriksstad Stenhuggeri har fått sitt navn knyttet til virksomheten på stedet, men det er mulig at denne bedriften kjøpte et igangværende stenhoggeri i Humlevika.

Det var i første rekke gate- og kantsten en produserte i Humlevika og i stor grad for eksport.

Begge de to arbeiderboligene brukes i dag som feriesteder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *