Internt referansenummer: 23.07.2009 – A
Kilde:
Gamle arbeiderboliger i Østfold
Av:Harald Hultengreen
Tegninger:Terje Tjærnås
1984
ISBN 82-90570-00-7
Klikk her for å lese forordet

Tre av åtte Modum-brakker revet

Moumbrakkene var tidligere en kjent stedsbetegnelse i Borge. Fem av de åtte husene i den vesle boligklyngen som lå på stedet omkring århundreskiftet, tilhørte Moum Brug. De øvrige, inkludert butikken, var i privat eie.
gamle_arbeiderboliger-side0098

Tegning: Terje Tjærnås.

De medst typiske arbeiderboligene i Moumgata er revet, men de som er tilbake har ennå sine alderspreg.

Tre av brukets boliger er revet og med årene er det kommet en rad bolighus på samme side av Moumgata slik at stedet nå er nærmere knyttet til det øvrige Moum og Torp.

Moum Brug kom i gang i 1873. Det var et stort tre-lastbruk med hele 169 arbeidere da det brant i 1895. Det ble bygd opp igjen. Det var senere også planer om cellulosefabrikk på stedet, men en klarte ikke å skaffe nok aksjekapital og planen ble gitt opp.

Moumgata som i dag er adressen som nyttes, var viktig også for befolkningen lenger borte fra Glomma. Trippe-båtene hadde nemlig anløpsbrygge på Moum. I området var det også to teglverk. Gimle Teglverk ble startet i 1894 og drevet fram til 1923. Moum Teglverk var i drift i bare noen år rundt århundreskiftet.

I dag er det altså tilbake fem hus fra for århundreskiftet. To av dem var formannsboliger for Moum Brug mens både den «røde brakka» og den «gule brakka» er revet. Det samme er tilfelle med en formannsbolig maken til Moumgata 15.

De to brakkene var trolig de eldste husene på stedet. De var ført opp i tømmer mens formannsboligene ble bygd etter knubbehusmetoden.

Den røde brakka var den største med fire leiligheter både i 1. og 2. etasje og dessuten en leilighet på loftet.

Den gule brakka hadde to leiligheter i hver av sine to etasjer.

Grunnen på stedet er så dårlig at den øde og gule brakka hadde grunnmurer plassert på tømmerflåter mens formannsboligene er plassert på såler av annen type.

Leilighetene i den røde og gule brakka var på to rom og kjøkken mens formennene fikk tre rom og kjøkken til disposisjon. I dag er formannsboligene bygd videre ut ved at loftsetasjene er innredet til leiligheter.

De som bodde i Moumbrakkene hadde sterk tilknytning til elva. Glomma var både drikkevanns- og vaskevannskilde. Dessuten lekte ungene alltid i strandområdet.

Båter hørte med i mange av husstandene. Båter som ble nyttet både til matauke ved fisking og til glede.

Det fortelles ellers om stort samhold mellom de mange som bodde i Moumbrakkene. Der som andre steder var det store familier og det var familier som hadde svensker innlosjerte om sommeren.

Noen av svenskene slo seg til for godt og en av dem pleide alltid å spille til dans på gårdsplassen sin på lørdagsettermiddagene, ofte med assistanse av andre svensker.

Guttene hadde stadig fotballkamper mot guttene på Torpeberget som er neste bebyggelse nedover langs «Østkysten» av Glomma. Fotballkamper som kunne ende med noen raske slagsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *