Internt referansenummer: 11.04.2011 – BOK
Kilde:
FRA GAMLE DAGER PÅ NES
Av Kirkesanger Jon Angel Bakken
Med bidrag av Arkivar Dr. R. Th. Christiansen og professor Oluf Kolsrud
Illustrasjoner av Aasta Groth Bye
Klikk her for å komme til Nes Historielag

Trollkjerringen i  Neskjerken

Før så trudde folk at trollkjerringen holdt tell i kjærkjen om jønsoknatta. Ein gong var de to modige karar som gjekk inn i Neskjærkja ei jønsoknatt. Dom gjekk bak døypfonten for å vara sekre før trollkjer-ringen. Da de lei mot midnats kom de ein flokk skjør skrikenes inn. Så kom de ei etter ei tå trollkjerringom inn. Trast dom kom inn, begynte dom å flyge runnom kara å sputte etter dom, men før hår gong les kara i salmboken. Men å helles trollkjerringen gjorde, fekk ingen væta, å itte ville kara gå inni der eingong tell.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.