Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Tullinberget ved Skogveien

tullinberget_ved_skogveien_x_side_39.jpg

Mellom løkken Incognito og veien som førte opp til Uranienborg – den nåværende Skogveien – lå i begynnelsen av 1700-årene en husmannsplass som ble kjøpt av den driftige småhandler og borger Gulbrand Hansen fra Ringebu, far av dikteren Christian Braunmann Tullin etter hvem stedet senere fikk navn. Ved Gulbrand Hansens død i 1742 ble plassen overtatt av enken som tre år senere giftet seg med overvisitør Claus Torkildsen Kofoed. Kofoed nyttet plassen til landsted – løkke, men da han og stedsønnen døde like etter hverandre, tilfalt eiendommen i 1765 Tullins enke, Mette Kruckow og derpå hennes og dikterens sønn, kjøpmann Claus Tullin. Av senere eiere kan nevnes apoteker Harald Thaulow, maleren Fritz Thaulows far, som solgte Tullinberget til kommunens første gassverkdirektør Oluf Pihl. Pihl lot bygge en svær schweizervilla på eiendommen og forsynte den med et stort tårn hvor han kunne dyrke sin hobby: astronomien. Huset ble senere revet for i 1937 å gi plass for en moderne leiegård, Skogveien 7.

Det huset vi ser på Eckhoffs bilde må vere bygget av enten Kofoed eller C. B. Tullin da det ved Guldbrand Hansens død ikke sto annet enn ”en Husmanndsstue og Ladehus” på plassen. Bygningen med sin nesten kvadratiske grunnplan og tak med fall til alle fire sider, hørte til en type som vissnok forekom på mange av byens landsteder fra midten av 1700-tallet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *