Internt referansenummer: 23.07.2009 – A
Kilde:
Gamle arbeiderboliger i Østfold
Av:Harald Hultengreen
Tegninger:Terje Tjærnås
1984
ISBN 82-90570-00-7
Klikk her for å lese forordet

Typiske boliger i Pellygata

Klikk her for å få en kartoversikt over hvor Pellygata 45 ligger.

Da industriutbygginen foregikk i rask takt i Sarpsborg omkring århundreskiftet ble det bygd mange hus i den Østlige delen av byen. Ikke få av disse husene ble kombinert med et lite forretningslokale. 2 ½ etasje er mange av disse husene på og med en grunnflate på rundt 100 kvm.

gamle_arbeiderboliger-side0079

Tegning: Terje Tjærnås.                                                                                                                             Hovedlinjene i denne husrekka i Pellygata med nr. 45 nærmest er ikke endret de siste 80 årene.

I Pellygt. finner en flere typiske eksempler på dette. Pellygt. 43 og 45 som ble bygd av byggmesterne August og Mauritz Hansen, passer rett inn i det mønsteret vi her har gitt.

Pellygt. 43 og 45 har opprinnelig helt like, men vi vet ikke om nr. 43 også hadde et lite forretningslokale slik nr. 45 hadde.

De to husene ble bygd like før århundreskiftet. I papirene til nr. 45 står årstallet 1898. Begge husene er selvsagt bygd på Borregaards grunn og med en svært rimelig grunnleie.

De to snart 90-årige husene har vært gjennom flere utvildingstrinn i disse årene. Opprinnelig var det 4 leiligheter på to rom og kjøkken i hvert av husene, dvs. i nr. 45 opptok forretningen stua til en leilighet.

I våre dager er det endt med, leiligheter av ulike størrelser.

Begge husene har et lite kjellerrom med gråstensmurer og kjellerlem ved inngangstrappa.

Uthusene er bygd rygg mot rygg og er helt identiske, men altså speilvendt i forhold til hverandre. Fire skjul og to utedoer er det i hvert av uthusen. Utedoene var ulike, nemlig med to-seter i det ene. Ennå finnes utedoene i hvert fall i nr. 45, men er ikke lenger i bruk.

Forretningslokalet i nr. 45 forsvant for over 50 år siden. Den siste som holdt til der var kurvmaker. En leilighet på loftet er det også blitt i nr. 45.

Nevner en nr. 43 og nr. 45 i Pellygt. skal en vel heller ikke glemme nr. 41 som er fra samme tid og bygd etter de samme tanker, men enda større. Bl.a. er det to trappeoppganger i nr. 41 hvilket selvsagt tilsier flere leiligheter. Et bebodd bryggerhus var det også på eiendommen, men det er nå revet.

Ikke skal en heller glemme at nr. 41 i alle år har hatt forretningslokaler. Nr. 41 er hjørnegård og naturlig nok er forretningen plassert på hjøret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *