Internt referansenummer: 10.09.2010 – A
Kilde:
FEM ÅR – Kvinner forteller
Minnebanken 1995
Trykk: Selbu – Trykk A/S
Illustrasjoner og bilder kommer fra privatpersoner, Fosen Bildearkiv og andre arkiv i Sør-Trøndelag.
En særlig takk til Kari Rolseth, som har latt oss benytte hennes fars, Normann Haugums, etterlatte arkiver.
ISBN 82 – 91572 – 00 – 3
(Klikk her for å lese innledningen ”Barn skriver om krigen og frigjøringen)
(Klikk her for å lese selve  innledningen til boken)

Tyskere som budeier

Intervjuobjekt:    
Hanna Jensen (1920) f. Hanson

Intervjuer:
Intervjuer: Ane Telesum Isbrekken

Under krigen var jeg hushjelp hos en lærer på Kvikne. Jeg husker godt den natta tyskerne kom, til Kvikne. Det var nesten ikke menn igjen på Kvikne for de hadde rømt til fjells. Der jeg bodde, var det en dame som hadde fem gutter, men de måtte være der for de hadde et fjøs som måtte stelles. Det var om natta i ti-tiden tyskerne kom. De kom på motorsykler og de bråkte og lagde mye styr. De brøt seg inn på nabogården som lå bare et lite stykke fra oss. Alle hadde rømt fra den gården. Om natta hengte de opp hakekorset på veggen. Jeg var ung så jeg var ganske nervøs. Jeg hadde ikke anelse om at det kunne hende noe som dette .Jeg visste ikke noe om familien, jeg hadde ikke sett dem på tre uker. Det var ikke noen som fikk vite noe. Familien min bodde på Innset, og det hadde vært harde kamper nede i hmsetlia.

Vi var veldig spente jeg og kona på gården om morgenen. Tyskerne sto opp i rett tid de også og stelte seg. Da de dro fra gården, måtte vi over dit for å se hvordan det var med dyra i fjøset. Nabogården hadde et stort fjøs med mange dyr. Men du verden der hadde det gått for seg! Tyskerne hadde gitt dyra mat. Krybbene var fulle av høy. De hadde tatt med seg kopper og glass fra våningshuset, så hadde de melket kuene og drukket den: Tyskerne hadde oppført seg som rene budeier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.