Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VII

Ullevaalsveien 35.

ullevaalsveien_35_vii_side104.jpg

Den store eiendom Frydenlund, bestaaende av 8 løkker, blev solgt i 1784, 1792, 1797 og 1798 av Kommunen til grosserer Nils Anker, hvis enke efter salg av flere parceller solgte hovedparten i 1825 for 8 000 spd. til kjøbmand Hans Backer i Holmestrand, av hvem professor Georg Sverdrup kjøpte den i 1831 for 4200 sølvdaler kontant. Denne løkke, nr. 88, Ullevaalsveien 35, som laa i nordre ende av den nuværende Frydenlunds gate, blev i 1851 solgt for 6 000 spd. til grosserer Arne Christensen. Han tilkjøpte en ubebygget parcel, nr. 28, og fik derved et areal paa nær 130 000 alen. Efter hans død i 1883 blev det solgt, og husene revet i 1893. I Christensens dager gik en mængde fugler, paafugl, kalkuner, perlehøns og ænder omkring ved husene og samlet stadig skuelystne langs gjærdet. Mellem husene sees noget av den allé som førte nedover det gamle Frydenlunds vestre skraaning. Nu er det hele gjennemkrysset av gater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *