Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Uranienborg

uranienborg.jpg
B. Ohlsen, f. Jæger pinxit 1880.

Vaaningen, seet fra nord, opført 1766 paa en høide i den nuværende spisse vinkel mellem Camilla Colletts vei og Josefines gate, som gaar frem i forgrunden og krysser Uranienborgveien. Opkjørslen var paa sydsiden gjennem Skovreiens kastanjeallé. Paa vestsiden Uranienborgskogens naturpark.

Løkken blev 1716 opmaalt paa 3.5458 ? alen av Bymarken og overdraget kjøbmand Johannes Svendsen. I 1728 blev den solgt for 340 rdl. til stadskaptein Anders Elieson, som i 1739 fik tillagt 19.300 ? alen tør og skarp jord til fægang. Enken, Mette Stranger, solgte den i 1755 for 1100 rdl. til justisraad Morten Elieson, hvis enke, Dorthe Mogensen, bygget ny vaaning, kaldte løkken «Uranienborg» og bodde her til sin død 1786. Værsønnen Jess Anker hadde her sommerbolig til 1797. I 1798 blev broren Bernt Anker eier, i 1809 ritmester Anton Erhard Voigt og i 1813 overkrigskommisscer Carl Carlsen, hvis familie, efter frasalg av parceller, i 1898 solgte bygningerne til nedrivning for gjennembrud av Camilla Colletts vei. I 1815 idet stortingspræsident Christie hos Carlsen paa Uranienborg, og her hadde «Frøknerne Sylows Skole» lokale 1872-98.

I 1874 kjøpte Kommunen Uranienborgskogen for 180 000 kr. og lot opføre Uranienborg kirke 1886.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *