Kilde:
Viser og vers fra Verran
Klikk her for å lese ”Forordet”.
Utgitt i forbindelse med ”Utflytterstevnet” juni 2002
Trykt hos Designtrykk AS
7738 Steinkjer

Valg-visa

AV SVERRE LARSEN


Mel.: Han Lars e' på Hamar

I år skal vi atter få vælge de meinn
som lainne behøve å ha.
Så no ska det lyges og skrytes igjen
om aille parti e så bra.
Men læksa deinn e lite gammel og tør:
"At vi e de bæste i år liksom før."
Dæm påstår å kjæmpe fer rættfærd og fred,
keinn e det som tru nå på det?

Refr.: I år må du stemme på mæ,
ja, i år må du stæmme på mæ!
Da sle vi oss sammen å lage parti
så kjæm vi på Stortinget vi.

I Bondepartiet dæm snakke om trygd,
om prisauk på okse og ku.
Da ska det bli velstainn i kvar enda bygd,
så stæm da på oss e du slu.
Men Arbeiderpartiet heill no på det
at opprustningsprogrammet må hoilles ned.
Dæm kjøpe litt fly og kanona og slekt,
men ræsten det byttje dæm lekt.

Og Høyrepartiet dæm mangle itj' svar,
dæm verke da heiller itj svak.
Fer magan deinn rømme det haue itj har
så dæm går nok in fer si sak.
Og Kommunistpartiet vil aille vel,
dæm sei at vi kjæm te å sveilte i hjel.
Vi håpe og ønske da aille som ein
at i år må dæm få sæ eit bein.

At Kristelig Folkeparti det e godt,
om det kainn det næppe vær tvil.
Dæm hi jo ei ævne som kun få har fått,
dæm levve tå solskærm og smil.
Men aille i Venstre dæm e no litt sta,
fer ailt som e nytt nei det vil dæm itj' ha.
Te storsild og potet dæm sætt no sin lit,
men absolutt itjnåkkå sprit.

Men no ætte at vi ny valgordning fekk
da tru æ itj' nåkkå på sei'r.
Fer ailt som va gammelt ja no e det vekk,
Æ går itj' på stortingsvalg meir.
Det mad da vel gå an å få te ein klubb,
kor medlæmman bærre fekk trækk lite stubb.
Når bonparagrafen deinn rainn opp i smør,
bli valgspråket vårres som før:

I år må du stemme på mæ,
ja, i år må du stæmme på mæ!
Da sle vi oss sammen å lage parti
så kjæm vi på Stortinget vi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.