Internt referansenummer: 11.03.2011 – III- BOK
Kilde:
SNAASEN KULTURHISTORIE TIL AARET 1907
Af Hans Skar (Lærer i Snaasen)
DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI A/S
KRISTIANIA
1907
Klikk her for å lese ”Forordet”.

Vandveien i det gamle Snaasen

I gamle dage trængte folk ganske ubetydelig varer utenfra. Dog matte et og andet skaffes fra omliggende byer. F. eks. salt, sild, tøier o. s. v. Men baade gods- og pasagertrafikken foregik paa store baate. Enkeltes sommerindtægt bestod væsentlig i fragtning. Meget indbragte det ikke, men i hin tid var fordringerne smaa. Almindelig passagerfragt var 12 skilling (kr. 0.40) pr. tur mellem Sunnan og Sem. Dertil hændte det, at man laa veirfast indtil fjorten dage.

Eftersom folkets fordringer steg, øke des trafikken, og det faldt for kostbart at fragte efter den gamle metode. Da var det, at Sæther fra Stenkjær sammen med to-tre andre mænd anskaffet en bitte liten dampbaat paa Snaasenvandet. Den kaldtes „Diana» og fôr i fragtfart mellem Sunnan og Sem fra 1871 —1885. Fører Jakob Malmo.

Saa kom amtsskolelærer Ole Five til Snaasen med sin skole. Og med ham fulgte friske og sterke fremtidstanker. Han arbeidet for og fik virkelig gjennemført anskaffelsen av en større og bedre ut-styrt dampbaat, „Bonden», som byggedes 1885. Kapitalen tilveiebragtes ved aktietegning, hver aktie paa kr. 100. Tiden har medført, at „Bonden» 2 ganger er ombygget og forlænget. Sidst i 1905, hvilken ombyggelse kostet ca. kr. 14 000. Sidstnævnte aar dannedes i Stod og delvis i Snaasen et aktielag, som lot bygge en motorbaat „St. Olav». Nu behøves begge to.

„Bondens» førere har været: Bull i 3 aar, Bostad i 4 aar og Paul Pedersen i 15 aar indtil nu.

Vi har gjort alt som står i vår makt for å komme i kontakt med etterkommere etter Hans Skar uten hell. Hvis noen som leser dette føler at de kan komme med opplysninger slik at vi kan komme i kontakt med etterkommere etter Hans Skar eller andre som påberoper seg opphavsrettighet til den omtalte boken setter vi stor pris på om dere tar kontakt med www.historier.no.

Hans_Skar

Bilde av forfatter Hans Skar.
Ukjent fotograf.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.