Internt referansenummer: 10.09.2010 – A
Kilde:
FEM ÅR – Menn forteller
Innsamlingsleder:Knut Ottem
Utgitt i 1995
(Klikk her for å lese Forordet til boken)

Vårfest i Bessakermarka…

Intervjuobjekt:    
Flere kilder

Intervjuer:
Einar Iversen

Brandsfjorden skole

Dagene begynte å bli lange igjen, og det lå sommer i lufta. Det var bare en ting som gjorde dette til en trist tid, og det var krigen. I over tre år hadde Norge vært okkupert av Tyskland. Vi var såvidt ferdig med våronna, for det var ikke så mange krigshandlinger her på Bessaker at det ikke lot seg gjøre. Hele familien og flere fra hele bygda var her og hjalp til der det var nødvendig. Etter god gammel skikk skulle det være fest når alle bøndene var ferdig med slåttonna, og også i de tidligere krigsårene hadde denne skikken vært opprettholdt. Alle var enige om at dette året ikke skulle være noe unntak.

Festen skulle holdes i ungdomshuset i Bessakermarka, og alle hadde lov til å komme, bortsett fra barna. I tidligere år hadde det vært bare motstandere av Hitler på vaktposten på Væftan, men dette året hadde det kommet en Hitlervennlig tysker hit. På grunn av at han var sammen med tre andre tyskere som var motstandere av Hitler, hadde ingen regnet med at tyskerne skulle utgjøre noen fare for festen.

Kvelden da festen skulle holdes nærmet seg, og mange satt i kjelleren og laget sprit til festen. Det var alltid noen som holdt øye med vaktposten, og hvis noen av tyskerne skulle komme ned i bygda, ble beskjeden sendt fra mann til mann for å advare folk. De som ikke produserte selv, var hos naboen eller nærmeste produsent og byttet til seg sprit, for uten sprit ble det ikke noe til fest.

Det var han Johannes som skulle spille. Han spilte trekkspill, og det var nok, for det var ikke så farlig med musikken.

Kvelden kom, og folk fra hele bygda, Storvika og Vik kom, og så var festen i gang. Man hadde sorte gardiner for vinduene så det ikke skulle vises lys fra parafinlamper og stearinlys. Mannfolkene hadde med ei lerke på innerlom¬ma og kanskje ei bøtte med hjem igjen. De som skulle til Vik og Storvik gikk fjellet, mens de som skulle til Bessaker gikk rett ut av marka.

Neste dag kom to av tyskerne ned til bygda igjen. Denne gangen gikk de fra hus til hus og spurte om noen hadde kjennskap til en fest kvelden før. Heldigvis var det to av motstanderne av Hitler, så hvis det ble svart nei, så gikk de videre uten andre spørsmål.

Dette satte en støkk i de fleste, og det ble lenge til det ble arrangert flere fester på Bessaker under krigen. Men etter krigen var det ofte fester der igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.