Internt referansenummer: 31.08.2011 – BOK
Kilde:
MAGRE VILKÅR – FRÅ GRENSEBYGDER OG FINNSKOGER
Haakon Garaasen
OLAF NORLI
OSLO 1924
Andre samlinga

Veier og fremkomst – Ljørdals elv

Frå tida kring 1780. Utdrag av „Beskrivelse over Trysild preestegkeld i Aggershuus stift i Norge forfattet af stedets prest Axel Christian Smith i året 1784″.

Ljørdals elv. Denne elv holder omtrent 1/3 bredde mod Trysildelven. Den er næsten overalt strømmende og derfor så grund at den de fleste steder både kan vades og rides. Imidlertid have man dog båder i denne elv af samme skabning som de før beskrevne og hvor strømmende end Ljørdalselven rinder have dog opsidderne i denne dal både mad og færdighed til igjennem mange fosser at seile lige ud til Lima sogns kirke i Dalarne i Sverrige, og ere heller ikke bange for at skåtte tilbage, skjønt tilbagereisen sker mange gange langsommere og besværligere.

I den hele dal, Ljørdalen, hvorigjennem Ljørdalselven rinder, findes kun 8 gårde og 7 opsiddere, foruten nogle få pladse; da den dog kunde — ja isandhed burde — skaffe brug og næring til snese familier. Quægavlen måtte være deres meste næring. Nu næsten hvert år bortfryser kornet i denne dal, fornemmelig på Nordre Ljørdalen og Gamle Ljørdalen. Ny-Ljørdalen som ligger længst mod sør, følgelig ikke så gandske høit op til fjelds som de andre, er ikke så aldeles udsat for dette onde. Ellers er Ljørdalen næsten på alle sider omringet af de nøgne fjelde, så at, når vi, som boe ved Trysild elv, aleene have Trysildfjeldet i dagligt øiesyn, så vise fjeldene sig for hine fra alle sider. (Nordens Alper, Kjølens rand.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.