Internkode:19.01.2009 – A

Kilde: Boken om Eidanger
Forfatter: I. C. Ramberg
Porsgrunn 1918
Hentet fra http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/ramberg/

Veivæsenet

(Fra Eidanger gamle kommune)

(Postveien, Raveien, Kongeveien).

Eidanger har i aarhundreder været velsignet med et yderst besværlig veivæsen. For en 100 aar siden fandtes der saa at si næsten ingen bygdeveie, mens hovedveien dengang som nu gjennemskar sognet i flere retninger. Ved begyndelsen av 18-tallet blev der rettet paa enkelte av bakkerne; men i det vesentlige blev de, som de var, helt ned i 50-aarene.

Kokkersvoldbakkerne var den veifarendes gru; ti paa en strekning av en 14-1500 fot hadde man at passere en stigning paa over 350 fot eller i gjennemsnit omtr. 1 paa 4; men enkelte partier hadde en stigning av over det dobbelte. Til sammenligning skal anføres: Den nye vei mellem Porsgrund og Larvik har en maksimumsstigning av 1 paa 15, og jernbanen i regelen 1 paa 45. Rigibanen i Alperne har en stigning av 1 paa 4 og maa benytte tandgang for at forebygge skrænsning. Nøkkelgaardsbakkerne opover til Solumskogen var heller ikke at spøke med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.