Kilde:
Viser og vers fra Verran
Klikk her for å lese ”Forordet”.
Utgitt i forbindelse med ”Utflytterstevnet” juni 2002
Trykt hos Designtrykk AS
7738 Steinkjer

Vi hi det kos’lig

AV SVERRE LARSEN


Mel.: Det kan bare lillebror

Om æ i dag skoill ha kjøpt mæ tomt,
tru æ det va, slett itj' sa dumt.
Fjellgårdan har vært eit øde sted,
derimot no e dæm med.
Storindustrien deinn går så godt,
og flukten frå lainnsbygda reidda dæm flott.

Refr.: Ja, vi hi det kos'lig her,
de ainner må av oss ler,
livet bør leves litt hyggelig
på det e det itjnå å si.

Vadanæssbyggin dæm hi det greitt.
Uenig dæm? Nei va det så lekt.
Soinnbygda hi det vel kanskje vær,
husa dæm står så fer nær.
Træffe det in at du spør ein kar
om kolles dæm hi det da får du te svar.

Refr.

E du litt politisk interessert,
e det nok bra å få diskutert.
Det va eit møte før valget i haust,
ska sei dæ at der bar det laust.
Ein tå de aktive sa det va bra
det gjekk som det gjorde vi kanin vårrå glad.


Sjøl hi æ arbett i Fossdal'n læng,
æ villa prøv å få te nå pæng.
I Ungkarsheimen der heill æ te,
det e da eit trivele sted,
om nån som krangle litt meir einn dæm trøng,
så fins det da ainner som spælle og søng.

Milevis herfra bur kona mi,
hu e så trygg, hi ingen på si',
nei når æ kjæm heim kvar fjortende dag,
da går det å låvvå i lag.
Når vi om kveill'n hi fått lagt oss og slekt,
da snu hu sæ mot mæ og kveskre eit dekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.