Internt referansenummer: 16.02.2012 – BOK

Kilde:
GAMALT FRÅ LOM (Folk og fylgje tå alle salg)
OLAV T. KVAALE
LOM HEIMBYGDSLAG 1975
ISBN 82-990 408-0-9
Engers Boktrykkeri A/S – Otta
”Gamalt frå Lom” er utgjeve med stønad frå Ola Øyjorde, Lom Tamreinlag, Norsk Kulturfond og med stønad og garanti frå Lom kommune.
Klikk her for å lese ”Forordet”

Visen om Erland Larssen Åmillom

Digtet av Lars Larsen Åmillom (Vurvold) 1834

Eg ynksom sang jeg vil i-stemme
om det som sig tildraget har
år 1834, i mai, just den 5te dag.
To mænd som sig til fjelds mon vende
og tænkte til sit hjem at gaa,
men se hvorledes det mon gange,
i uveir kom dem stormen på.

Den hele dag de måtte vandre
og tumle vildt på fjældet om,
de mangt et vildsomt trin mon vandre,
men aftenen kom tvært på dem.
Den ene må på stedet blive
for frost og kuld’ opgav sin aand.
Ak, hvilken smærte og elende,
ak, hvilken nød jammersang.

Den andre kom da hjem omsider
til sine folk og venner kjær’.
Hvorledes det med ham mon være
det ved han selv, men ingen her.
Men Gud, som alles gjærning skuer
og alles tanker nøie ser,
han vil det engang aabenbare,
og vi må ikke dømme her.

Han som ved døden er avgået,
en søn sig efterladet har,
av alder 9 aar han mon være,
det er for alle aabenbart.
Han har ei andet paa at stole
end Gud og gode mennesker,
det er for alle aabenbaret,
derom vi må ei dømme mer.

Hvad aarsag det med ham mon være
at han den reise for sig tog.
Det var jo dog hans trang desverre,
som visst så strengt paa hannem laa.
Han tenkte sig til at forvende
til at betale skyld og gjæld.
Det er for alle aabenbaret,
han lod sit liv på Sognefjæld.

Hermed så vil jeg visen slutte,
enfoldig er min digt og sang,
og naar jeg mine øine lukker,
Gud gi’ vi samles glad en gang.
Han var min kjødelige broder,
jeg sorg derover bære må.
Men Gud vel det så beskikket,
det må vi stadigt haabe paa.

Nils Akslen hadde skrive denne merknaden til visa:

..Efter visens innhold ligger det jo en mistanke gjemt i de ord «Hvorledes det med ham mon være, det ved han selv men ingen her, men Gud som alles gjerning skuer» o.s.v. Da Trond, den andre, kom ned i bygden efter hjelp, fortalde han at Erland døde nord for Merra-hø ca. 11/2 km nord for Høya elv. Men da de fant liket, var det sør for Høya i Høydalsøyom, så de hadde mistanke om at Trond hadde gået fra ham før han var død.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.