Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte XI

”Wergelandsgrotten”.

wergelandsgrotten_xi.jpg

Henrik Wergeland var en av de første som bygde seg hus ved Skredderkneiken eller Lille Parkvei som veien langs nordsiden av den nylagte Slottsparken opprinnelig het. I januar 1841 kjøpte han en tomt av Grønnebergløkken som tilhørte kjøpmann S. Jacobsen og lot i løpet av våren oppføre en liten trevilla der, visstnok etter tegninger som slottsarkitekt Linstow hjalp ham med. Huset ble lagt tvers over en utminert grønnsteinsåre og kløften ble derpå lukket oventil så den dannet en grotte. Wergelands dårlige økonomi tvang ham imidlertid til å flytte fra huset alt fire år etter.

Av senere eiere kan nevnes banksjef Aug. Sanne, som med hjelp av arkitekt Carl Unger, lot bygge til en murfløy mot Wergelandsveien i 1872. Fløyen, hvis gavl stikker fram på bildet til høyre for bygningen, ble revet ved utvidelsen av gaten i 1928.

Selve grotten, hvor Wergeland hadde stilt ut forskjellige rariteter, styrtet delvis sammen i 1913 men ble restaurert samme år. Staten kjøpte eiendommen i 1922 av enkefru Agnes Sunde og lot den innrede til æresbolig for fortjente kunstnere. Christian Sinding flyttet inn som den første i 1924 og etter krigen har Arnulf Øverland bodd der.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *