Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte V

Wilhelm de Tonsberg

wilhelm_de_tonsberg.jpg


Født 1680 paa Bragernes og død 1731 i Christiania. Kammerjunker 1703. Stiftamtmand i Bergen 1705, i Christiania 1710-31; deputert i Slotsloven, assessor i Overhofretten. Hvit ridder 1723. Dygtig, anset embedsmand og for sin jovialitet og omgjængelighet meget populær. Hadde sin embedsbolig i Raadhusgaten 7; eiet Ulveland paa Eker og betydelig jordegods. Gift 1705 med Helene Sophie Kaas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *