Internt referansenummer: 23.07.2009 – A
Kilde:
Gamle arbeiderboliger i Østfold
Av:Harald Hultengreen
Tegninger:Terje Tjærnås
1984
ISBN 82-90570-00-7
Klikk her for å lese forordet

Ystehede bebodd siden bronsealderen

Helleristningsfelter fra bronsealderen understreker at Ystehede ikke var noe nytt bosted da stenhoggervirksomheten kom i gang for fullt ved Iddefjorden. Hele feltet finnes trolig ikke lenger. Uttakingen av granitt har medført at figurer av mennesker, skip og dyr er meislet bort til fordel for gatesten eller blokker til hageanlegg i et eller annet fjerntliggende land.

gamle_arbeiderboliger-side0025

Tegning: Terje Tjærnås. Tre familier huset en gang denne boligen like ved strana på Ysthede. Huset er trolig det i rekken langs sjøen, som har det mest opprinnelige utseendet.

Uttak av sand er kanskje det en merker seg mest når en besøker Ystehede nå, ved siden av å slå fast at det er et område med ganske mange hus. Endel hus er kommet etter at stenindustrien ble trappet ned, men lokalkjente antyder at det finnes et sted mellom 15 og 20 bolighus med stenhoggervirksomheten som opprinnelse

At stenuttaket har vært betydelig på Ystehede viser det faktum at det var toller og tollerbolig der.

Like etter århundreskiftet var virksomheten spesielt stor på Ystehede. Flere av boligene ble bygd i den perioden. Endel av husene var opprinnelig helt like og ble bygd av stenrederen, men det har også vært mye privat husbygging av stenhoggerne i dette området.

Mye er forandret ved disse arbeiderboligene, likevel er den opprinnelige stilen helt i behold i noen tilfeller.

Hus som i dag er eneboliger ga tidligere plass til tre familier. Det var kjøkken og stue til to familier i første etasje og to rom i annen etasje.

Arbeiderbrakker har det også vært på Ystehede. Solstrand ble en av disse brakkene kalt. Den hadde fem leiligheter på et rom og kj Okken i hver av de to etasjene og hybler på kvisten. Men dette huset brant i slutten av 1970-årene.

Det samme skjedde med den opprinnelige kontorbygningen i 1952. Den ble da brukt som bolig.

Brann har satt sluttstrek også for flere andre arbeiderboliger på Ystehede.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.