Litografi av gamle Bærums jernverk. Kusk med hester og vogn i forgrunnen, elv, fabrikkbygg. Bedriften ble anlagt 1610 som jernverk og drevet for kongens regning, privat fra 1624. Jernverket ble 1874 omdannet til støperi med mekanisk verksted. Verket hadde også sagbruk og høvleri, samt omfattende jord- og skogbruk. Støperidriften ble innstilt 1964 og virksomheten konsentrert om trevareproduksjon (dørfabrikk m.m.) frem til nedleggelsen i 1977.
Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-000270_01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.