Bærums Jernverk.
Bildet er malt av Christian August Lorentzen.

Bærums Verk, bolig- og handelsstrøk og tidligere industribedrift i vestre Bærum ved inngangen til Lommedalen.

Bedriften ble anlagt 1610 som jernverk og drevet for kongens regning, privat fra 1624. Jernverket ble 1874 omdannet til støperi med mekanisk verksted. Verket hadde også sagbruk og høvleri, samt omfattende jord- og skogbruk. Støperidriften ble innstilt 1964 og virksomheten konsentrert om trevareproduksjon (dørfabrikk m.m.) frem til nedleggelsen i 1977.

Peder Anker eide verket 1791–1824, så fulgte slekten Wedel Jarlsberg, fra 1897 slekten Løvenskiold.

I tilknytning til Bærums Verk er et særpreget bygningsmiljø fra 1700–1800-tallet; enkelte av bygningene ble fredet 1939–41, bl.a. hovedbygningen og det gamle gjestgiveriet. I 1980-årene foregikk en større boligutbygging ved Bærums Verk. Noe senere ble diverse forretninger og kunst- og håndverksbedrifter etablert i de gamle, fint bevarte arbeiderboligene og i den store industribygningen, og Bærums Verk er i dag et særpreget senter for handel, håndverk og kulturhistorie.

Verket eide store landområder i Asker og Bærum: Brendsrud gård i Asker, kirkegods i 1398, tilhørte senere Nesøygodset og deretter Bærums Verk. I dag delvis villabebyggelse, Asker Golfbane og friområde.

Bærums Verk. (2017, 15. september). I Store norske leksikon. Hentet 8. juli 2018 fra https://snl.no/B%C3%A6rums_Verk.

Christian August Lorentzen, dansk maler. Han studerte i 1779–82 i Nederland og Frankrike. Lorentzen besøkte Norge i 1792 og malte derpå en rekke landskaper, ikke minst fossebilder, som ble stukket av G. Haas og H. Grosche i 43 store kolorerte blad.

Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier Utsyn fra Tistedalen mot Halden (1793), Innløpet til Halden, Tistedalselva, Sarpfossen (1795), Hønefossen (1797) og to portretter. Hans produksjon omfatter ellers historie- og folkelivsbilder, en rekke historisk verdifulle reportasjer fra begivenhetene 1801 og 1807, illustrasjoner til Holbergs komedier osv. Han var en tid J. C. Dahls lærer.

Christian August Lorentzen. (2015, 10. september). I Store norske leksikon. Hentet 8. juli 2018 fra https://snl.no/Christian_August_Lorentzen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.