Litografi fra 1842.

Tegner, C.M.

Litografi med Melhus gamle stenkirke og gårdsbrukene Melhusgården og den som i dag kalles Melhusgården Øvre (til venstre). En mann med hest og vogn frakter varer sørover. Det er også folk på vandring langs veien med oppakningen på ryggen. To damer sitter ved jordet og jobber med noe. Tre kyr har bedagelige dager denne noe lett overskyete dagen. Det har nylig gått et leirras i åsen bak gården midt på bildet. På stabburet vokser det trær på torvtaket. Det går en skigard mellom veien og jordene.Den gamle hovedkirken, en langkirke av stein var oppført i perioden 1200-1250 og hadde 519 sitteplasser. Den utmerket seg ved en særegen byggemåte, idet murene hellet litt utover, etterhvert som de steg i været. I grunnmur og døromramminger var det brukt såkalt «grøtstein», dvs. kleberstein. Riving av kirken ble påbegynt i februar 1890. Den nye kirken sto ferdig i 1892. Bakgrunnen for at så mange middelalderkirker ble revet på 1800-tallet var en ny lov av 1851 som bl.a. krevde at alle kirker skulle romme 3/10 av den voksne befolkningen. Derfor ble mange kirker utvidet eller revet for å gi plass til nye og større. Begge gårdene på bildet eksisterer som gårdsbruk i dag, men gårdstuene er flyttet lenger nord, dvs. nærmere Melhus sentrum. Melhusgården Øvre eies og drives i dag (2008) av familien Stendahl. Gården til høyre, Melhusgården med Tingstua, eies og drives av J.A. Melhuus. Tingstua har vært både Tuberkulosehjem og psykiatrisk sykehus, og er nå innredet med leiligheter og kontorer. Gårdene ligger i dag på vestsiden av gamle E-6 med noen hundre meters avstand.

Regler for bruk
Foto: C.M. Tegner/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-074060_01

Les mer om Melhus gamle stenkirke her.

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.