Båter i havna i Indre Kanal-Trondheim

Bildet er tatt i 1893.

Fotograf: Jørgen Wickstrøm.

Båter i havna, I Indre Kanal nedenfor Jernbanestasjonen, Fosenkaia. Nærmest ligger D/S Orkla (Gammel-Orkla), i midten ytterst, M. Thams & Co.’s båt Bjørnen. Bjørnen til Thams hadde en stor, hvit T på skorsteinen. Bak Bjørnen ligger en Namsos-båt. Ytterst den lille isbryteren til Havnevesenet. Den holdt Kanalen åpen om vinteren. Bilde 84 i album fra Jørgen Wickstrøm.D/S Bjørnen ble bygd 1866 i Göteborg, jernskip med 1 dekk, 60 br.reg.tonn, 77 fot lang, 13 fot bred og 6 fot dyp. Maskin på 18 nom. hk. Etter ca. 10 år på Vestlandet ble Bjørnen kjøpt av M. Thams & Co, Meldal, og satt inn i rute i 1876 på ruta Trondhjem-Orkedalsøren-Gjedestranden-Hevne-Stjørnen og Rissen. Båten ble påbygd siste halvdel av 1880-tallet. Ny tonnasje: 65 br.reg.tonn, 80,3 fot lang, 13,5 fot bred og 8,9 fot dyp. Maskinen ble omgjort til trippel og fikk 21 nom. hk. Bjørnen fikk etter hvert konkurranse av andre fjordbåter. Etter hvert ble virksomheten trappet ned. I 1909 gikk den i rute Trondhjem-Thamshavn. Etter at Thamshavnbanen og ny D/S Orkla kom, ble Bjørnen brukt av Thams i mer privat interesse. Båten er borte fra skipsregisteret etter 1914, men var alikevel i aktivitet til ca. 1925 som transportbåt for anleggsarbeidere ved Agdenes Festningsverk. Ang. D/S Orkla (Gammel-Orkla). Behovet for båttrafikk mellom Trondhjem og Orkdalen førte til at Det Ørkedalske Dampskibsselskab ble konstituert i desember 1868. Selskapets første skip var D/S Orkla, bygd ved Trolla Brug i 1869. Bruttotonnasje var 106 tonn, lengde 90 fot, bredde 18,6 fot og dybde 7,8 fot. Maskinen var en to-sylindret lavtrykksmaskin på 27 nom.hk som under gange kunne forandres til høytrykk. Orkla gikk i rute til nybåten D/S Orkdal ble satt i fart i 1899. Hun ble solgt til Frosta Dampskibsselskab i 1903 og traffikerte ruta Trondhjem-Frosta i mange år. Etter at Comm. Selskabet Salvesen-Thams hadde satt den nye Orkla i rute, byttet gamle Orkla navn til Tautra. Hun fortsatt i Frosta-ruta til 1916. Hardanger Sundhordlandske Dampskibsselskap, Bergen kjøpte båten og ga den navnet Fjæra. Båten ble satt inn i lokalrutefart på Hardanger og Sunnhordland og gikk til desember 1949. Da ble hun hugget i Bergen.

Regler for bruk
Foto: Jørgen Wickstrøm/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-074674_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.