Readers comments

  • historier sier:

    Berit og Johannes Bjørtomt tar gammeldags jordbruk høyst alvorlig. De driver småbruket Øvre Rognstad i Hurdal i Akershus. Øvre Rognstad er et kombinasjonsbruk, med jordbruk om sommeren og skogsarbeid om vinteren. Filmen er med de to i fjøset og i slåtten, i tømmerskogen, på jakt og på fisketur. Det er hestens landskap man beveger seg i, slik det var på de aller fleste gårdene fram til 1950-tallet. Hele driften er basert på mellomkrigstidens metoder og bruk av redskaper, og filmen viser en livsform som en gang var ganske vanlig for skogsbygda Hurdal og andre norske skogsbygder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.