Skogsbilvegbygging i Furudal statsskog i Namdalseid i Nord-Trøndelag. Fotrografiiet vister tre unge menn, en iført busserull og to i lyse skjorter, som arbeider med spade og hakker langsetter en avskoget trase i granskogen. Karene fjerner antakelig lyng og ujevnheter på den lyngbevokste skogsbotnen, som skal bli veggrunn. Bak de tre unge mennene står en skogfunksjonær med lys vindjakke og hatt og overvåker arbeidet. Vegtraseen går gjennom granskog med innslag av bjørk, og med blåbærlyng som undervegetasjon.
Fotografiet til høyre på kartotekkortet er fra samme vegbyggingsprosjekt. Også her sees en del unge menn, muligens elever fra Steinkjer skogskole, i arbeid med hakker og spader under oppsyn av en skogfunksjonær i lys vindjakker og hatt. De har planert vegtraseen og rullet større steinblokker til den nedoverskrånende sida av vegbanen. Fotograf er Agnar Johannes Barth. Bildet er trolig tatt en gan g mellom 1910 og 1920.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.