Følgende informasjon er hentet fra Wikipedia:
Eidsvollsbygningen er en historisk bygning på Eidsvoll Verk i Akershus som har en sentral plass i Norges historie. Riksforsamlingen disponerte bygningen i 1814 og forfattet Norges grunnlov her og det var i Eidsvollsbygningen prins Christian Frederik ble valgt til Norges konge.
Eidsvollsbygningen var tidligere hovedbygningen på Eidsvoll Verk. Sammen med Wergelands Hus, Nordre Paviljong, Søndre Paviljong, Vognremissen, Konservatorboligen og parken som omkranser eiendommen, utgjør Eidsvollsbygningen med inventaret det nasjonale minnesmerket over Riksforsamlingen i 1814. Bygningen forvaltes av stiftelsen Eidsvoll 1814 som utgjør en avdeling av Norsk Folkemuseum.
Bygningen ble oppført ca. 1770. I 1794 kjøpte Carsten Anker Eidsvoll Jernverk og satte i gang en omfattende ombygging og modernisering i årene rundt 1800. Han bosatte seg på Eidsvoll sammen med familien i 1811.[4] Da bygningen sto ferdig, var den en av de største og mest moderne private boliger i landet. Eidsvollsbygningen var Norges største trehus i en kort periode før Stiftsgården i Trondheim var ferdig oppført 1778.
Regler for bruk
Foto: Axel Lindahl/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-001533_01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.