Fagerli Hotel, Malvik.

Bildet er tatt en gang etter 1905.

Fotograf ukjent.

Fagerli (Betania pleiehjem), gnr. 6, bnr. 9, ligger i nærheten av Malvik st. Postadr. Malvik. Areal 120 da, derav 50 da dyrket mark. Hovedbygningen oppført 1900 av tømmer i 2 ½ etg. Fjøs, stall og låve oppført samme år av tømmer og bindingsverk. Eier 1945 Nordlandsk og Lappisk Bibelmisjon. Drev eiendommen som pleiehjem og hadde plass for 16 pasienter. Tidligere eier Andreas Rekkebo, f. 21/3-1881 i Frosta, 1910 g.m. Marit Malvik, f. 22/6-1869 i Malvik. Malvik er et tettsted ved Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag fylke. Tettstedet består i følge Statistisk sentralbyrås definisjon av områdene Malvik, Vikhammer, Saksvik og Hundhammeren i Malvik kommune og Væretrøa i Trondheim kommune. I daglig bruk er tettstedet Malvik bare en liten del av dette, tettbebyggelsen i tilknytning til tidligere Malvik stasjon.

Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-072704_01

Besøk gjerne GUNNERUS NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SPESIALSAMLINGER.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.