Gjevran gård.
Bildet er tatt i 1892.
Fotograf: Lars Bach
Gjevran gård ved Steinkjer.
Gjævran gård (eller Gjevran) er en gård på Egge nord i Trøndelag.Den ligger 5 km nordvest for Steinkjer sentrum.
Gården nevnes i tiendepengeskatten i 1521 og var da eid av Reins kloster. Fra midten av 1700-tallet var den eid av Lyng-slekten, sist ved Peder Rasmus Lyng. Den ble i 1863 kjøpt av Ole Anton Qvam og bosatt av ham i 1873. Fra 1894 til 1898 var gården sete for fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Navnet Gjævran kan komme av at den nærtliggende Lundelva kan ha hatt navnet Get, Gefar/Gefrain. Området har antagelig vært bebodd siden steinalderen. Funn fra yngre jernalder er gjort nord for gården, ved Gjævranmarka (sverd, tre gravhauger og en langgrav).
Regler for bruk
Foto: Lars Bach/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-001178_01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.