(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Intervjuet inneholder tema omhandlende:

  • Frå Nymarka, Langevåg
  • Mekanikar på Devold og yrkesfaglærar i mekanikk
  • Intervju: Oskar Molvær/Børre Vegsund 9.2.1985
  • Emne: barndom og oppvekst: plikter/arbeid, omgangsformer, kveldssete, notlag og notsteng (Stadsneslaget), innearbeid, smiarbeid, skulegang, straff, lærarar, konfirmasjonstur, segling, industri, Fyllingen Slipp, fjordturar, rutebåten til byen, ungdomslaget, folkeviseleik, skodespel, Anton Lerheim, dans på gamle Friheim, Langevåg Hornmusikk, 17. mai, juledagsmorgonen (Gamle-Vogel), musikkturar,
    første verdskrigen, tysk flåtebesøk ‒ keisar Wilhelm-episode, sjukdom og lækjeråder, Nymark-Rasmus, urter og plantar, tilhøvet til lækjarar, årelating, kopping, igler, fisketørking på Bolneset, torvspaing på Remane.

Dette intervjuet er hentet fra Sula sogelag si hjemmeside. sulasogelag.org

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *