Bruk musepekeren (eller en finger på mobiltelefon) for å veksle mellom sort/hvit-bilde og fargebilde.
Fargene på fargebildet er autogenerert av www.historier.no ved hjelp av colorize-it.com. Det er sort/hvit-bildet som er orginalbildet.

Sort/hvit-bildet er redigert av www.historier.no på den måten at rifter og skjønnhetsfeil er forsøkt redigert bort ved hjelp av et bilderedigeringsprogram.

Os-Hommelvik kobberverk

Bildet er trolig tatt rundt 1885.

Fotograf: Marcus W. Noodt.

Os-Hommelvigs kopparverk lå en kort periode i Hommelvik. Det ble oppført av et svensk-engelsk aksjeselskap med formål «at udvinde ædle Metaller, kobber, nikkel » Direktør E. Svedberg og hans arbeidsstyrke på 50 mann måtte innstille drifta allerede i 1892 da produksjonen ikke svarte til forventningene. Mesteparten av funksjonærene og arbeiderne som for det meste var svensker, reiste fra bygda samme år.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.