Portrett av Kaptein Martin Olsen Hanoa.
Bildet er tatt i 1913.
Fotograf: Mathias Røstad.
Sønn av Ole Pedersen Hanoa og Barbra Pedersen. Artrium 1887, gift med Lydia Thorstensen (f. 1880) i 1901, 2 sønner, 3 døtre. Eksamen på krigsskolens øverste avdeling 1891, Militær høyskoleeks. 1894, surn. premieløitnant i Trondhjemske Brigade 1891, i nr. i Bergenske Brigade 1892, i Ingeniørvåbnet i 1895, kaptein i 1900, major i 1916. Distriktingeniør, bestyrer av militæretatens eiendom Værnes (1911-25)
Regler for bruk
Foto: Mathias Røstad/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: MR-21827_01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.