Portrett av Peter Egge.
Bildet er tatt i 1923.
Fotograf: Peder O. Aune.
Regler for bruk
Foto: Peder O. Aune/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-AU-35477_01
Peter Egge (født 1. april 1869 i Trondheim, død 15. juli 1959) var en norsk forfatter.
Peter Egge hadde slektsbånd både på mors- og farssiden fra Steinkjerområdet. Hans far, Olaus Egge, var født på plassen Eggeskogen på gården Egge, opphavet til familienavnet. Moren hans, Oline Wibe, var fra gården Kjørås i Ogndal. Han var gift med Anna Svendsen. Sammen hadde de barna Asta Egge, Ørnulf Egge og Randi Egge.
Peter Egge prøvde seg i flere yrker i Trondheim. Han debuterte med fortellingen Almue som han fikk på trykk i bladet Fædrelandet i 1887. Den yngre forfatteren Johan Bojer, som også var fra Trøndelag, har omtalt Egges romandebut i sin erindringsbok Læregutt:
«Så debuterer enda en trønder med en roman «Almue», og han heter Peter Egge. Far hans er vognmann, og han hører ikke til den lærde stand, han skal ha faret til sjøs. Når brigademusikken spiller framme ved elva, går hele byens fornemme damer og herrer langsomt att og fram og viser seg for hverandre, og her ser du ham en dag, han ser fjong ut, høy og slank, med pels og flosshatt. Slik er det å få ut en roman.»
Peter Egge flyttet til Oslo i 1899 etter hvert som forfatterkarrieren skjøt fart. Etter dette bodde han aldri fast i Trøndelag. Han var formann i Den norske forfatterforeningen fra 1913-1916 og i 1935, samt formann i Det litterære råd i 1920 og 1929.
Egge skrev noveller og skuespill, men det var særlig romaner han beskjeftiget seg med. I 1916 fikk han kunstnerlønn.
I 1918 ble hans skuespill Kjærlighed og Venskab fra 1904 oppført som turnerende forestilling; Guri Stormoen hadde sin skuespillerdebut i denne oppsetningen.[
I sine bøker brukte han modeller fra virkeligheten, men endret navnene.
I boken Han og hans døtre (1928) er det eksempelvis grosserer Olai Strømsem og hans døtre, som bodde i Fjordgata 33, som er modeller. Gården som er kalt Liljendal i boken, er i virkeligheten Falkenborg gård i Trondheim (Falkenborgvegen 26), som ble bygget i 1777 av Peter Falck i Trondheim. Strømsem kjøpte gården i 1880, som siden har vært i hans barnebarn Fredrik von der Lippes families eie.
Verker.
Informasjonen om Peter Egge er hentet fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Egge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.