Saltburåd kysthospital, Stjørdal, Skatval, Vikan. Sovesal for barn ved Saltburå kysthospital. Tuberkulosesykehuset ble drevet av Trondhjem Legeforening og lå på gården Vikan sin grunn opp mot Skatval i Stjørdal. Lege ved Saltburå var Ellen Dorothea Arup Seip f. 1878. Saltburå var sykehus for skrofuløse barn. Skrofulose var tidligere en meget vanlig form for tuberkulose hos barn. Tomt ble fradelt gården Vikan i Stjørdal i 1916, huset bygd tidlig i 1920-årene.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.