Elevkullet fra Steinkjær skogskole i 1911, fotografert under feltopphold i skogen. Fotografiet er tatt i granskog, der det er slått opp 6-7 pyramidetelt. De unge mennene som gikk på skogskolen ses mellom trær og telt, der de var i ferd med å innta et måltid. Elevene var iført arbeidsklær, antakelig fordi fotografiet er tatt i samband med et undervisningsopplegg i kategorien «praktiske øvelser».
1910-11-kullet ved Steinkjer skogskole hadde 24 elever, og skogforvalter Agnar Barth var hovedlærer. Han hadde blant annet med seg elevene i de statlige Inderøy-skogene, der de arbeidet med skogplanting og inngjerding av plantefelt, i Fossum sjefsgardsskog, der tynningshogster og grøfting sto på programmet, og på Langvassheimen i Furudal og Finnvoll statsskog, der tilvekstberegninger og skogtaksasjon var tema. Fotografiet er neppe fra de sistnevnte øvelsene, for på Langvassheimen var det unødvendig å bo i telt.
Fotograf Agnar Johannes Barth.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.