Readers comments

 • historier sier:

  Følgende informasjon er hentet fra WIKIPEDIA.
  For ytterlige informasjon, følg denne linken.
  https://no.wikipedia.org/wiki/Salomon_August_Andr%C3%A9e

  POLEKSPEDISJONENE

  Det første forsøket på å gjennomføre polekspedisjonen ble gjort i 1896, men vindene blåste ikke i tilstrekkelig grad nordover. Faktum er at den overveiende vindretningen på Svalbard er sydover, dvs. samme retning som isdriften over Polhavet. Besetningsmedlemmet Nils Ekholm hoppet således av ekspedisjonen da han innså at det var alt for farlig.
  Året etter, nærmere bestemt 11. juli 1897 blåste vindene i en mer riktig retning og Andrée og hans medreisende Knut Hjalmar Ferdinand Frænkel (også han ingeniør) og fotografen Nils Strindberg tok av med «Örnen» mot Nordpolen fra Danskøya på Svalbard. Allerede rett etter starten gikk deler av slepelinene (som skulle anvendes for å styre luftballongen) i stykker. Etter drøyt to dagers ferd strandet ekspedisjonen på isen i Polhavet. Den fuktige luften frøs til is på ballongen, og nedisingen tynget ned ballongen alt for mye, i tillegg til at hydrogen lekket ut av ballongen.
  Etter ballongforliset forsøkte de tre mennene forgjeves å nå Franz Josef land med sine medbragte sleder. Dette måtte de oppgi, og de slo leir på det første fastland de fant, dvs. Kvitøya i oktober 1897, der de døde samme måned av ukjente årsaker. De vanligste teoriene om dødsårsaken er trikinforgiftning, blyforgiftning, men mest sannsynlig er at de døde av utmattelse kombinert med væskemangel. Kun den ene av ekspedisjonsmedlemmene fikk en grav, antakeligvis fordi han døde innen de andre medlemmene hadde tapt besinnelsen.
  Overlevningene etter ekspedisjonsmedlemmene, samt deres verktøy og dagbøker ble funnet av Bratvaag-ekspedisjonen sommeren 1930 på Kvitøya, nordøst på Svalbard.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.