VERDAL HISTORIELAG’S SKRIFTER 5
Årbok 1980
I redaksjonen:
Odd Kr. Bendiksen
Solveig Ness
Ronald Inndal
Opplag: 1500
ISBN 82-90216-06-8
Trykk: Bok- & Offsettrykk, Verdal 1980

FORORD

Skriftstyret i Verdal historielag er svært takknemlig for den velvilje og den store og uegennyttige innsats mange viser ved å skrive for årboka. En takk til alle artikkelforfatterne.

Særlig gleder det oss at flere nye bidragsytere er kommet til, samtidig som det er godt å se at mange tidligere skribenter også i år har tatt pennen fatt. Vi ser derfor lyst på framtida for årboka.

Temaet i Årbok 1980 er emigrasjon – utvandringen til Amerika. Verdal, som alle andre norske bygder, ble merket av denne største folkevandringen i moderne tid. Folk dro i hopetall – noen av nød andre forventning om noe bedre. De fleste i bygda har en eller annen tilknytning til dette. Nære eller fjerne slektninger har de fleste på den andre siden av Atlanteren. De bånd som var sterke har blitt svakere etter hvert, men i dag opplever vi en fornyet interesse for å knytte kontakt – for å finne tilbake til opphav og herkomst – «roots».

Selv om det har vært skrevet om utvandring fra Verdal til Amerika også i tidligere årbøker, har det ikke vært samlet så mye stoff om emnet på en gang. Vi håper derfor med dette å bidra til å gjøre bildet av utvandringen mer fullstendig. Spesielt vil vi her nevne Jostein Moldes store artikkel. Et grundig og solid arbeide blir her presentert.

Vi skal ikke her nevne flere artikler spesielt. Artikkelstoffet er variert – et vidt spekter av emner er tatt opp. Til sammen er de med og kaster lys over personer og forhold i bygda i nær og fjern fortid. Stoffet er så bredt og favner så vidt at det viser mangfoldet ved menneskers liv og virke – kulturen lever ikke mellom trange grenser, kultur er mangfold.

Vi håper boka vil glede mange.

Solveig Ness
Odd Kr. Bendiksen
Ronald Inndal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *