Sjøgata i Mosjøen.
Gården til venstre er Sjøgata 2 oppført 1868 av handelsfullmektig Andreas Christian Bech Jurgensen. Han eide også de tre gårdene i forgrunnen til høyre på bildet, pluss flere store brygger og naust like ved. Firmaet, som var den største handelsforretningen nord for Trondhjem, het A.B. Jurgensen. T.v. Rigs Telegraf og Telefon i Sjøgata 2.
Bildet er tatt en gang mellom 1910 – 1930.
Fotograf: Anker Maalø.
Regler for bruk
Foto: Anker Maalø/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: Maalo-175_01
Bildet og informasjonen om bildet er hentet fra NTNU Universitetsbibliotekets spesialsamlinger.

Ved Baustein i Mosjøen.
Bildet er trolig tatt i 1933.
NB! Bildet er beskåret, slik at dette bildet er et utsnitt av orginalbildet.
Regler for bruk
Foto: Roar Brodtkorb Knudtzon/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: FA-0049-Knudtzon-1393_01

Dolstad kirke i Mosjøen.
Bildet er trolig tatt i 1933.
Fotograf: Roar Brodtkorb Knudtzon.
Regler for bruk
Foto: Roar Brodtkorb Knudtzon/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: FA-0049-Knudtzon-1398_01

Bildet er trolig tatt i 1933.
Fotograf: Roar Brodtkorb Knudtzon.
Regler for bruk
Foto: Roar Brodtkorb Knudtzon/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: FA-0049-Knudtzon-1391_01