Veien over Tonsaasen

Veien over Tonsaasen.
Fotograf: Anders Beer Wiise.
Bildet er trolig tatt i 1903.
Ikke underlagt opphavsrett. Offentlig eiendom (engelsk public domain).
Ekstern kommentar:
«Utsikt mot Bjørgo. Fjellene i bakgrunnen er mot Tyin og Filefjell. Gården i forgrunnen er Bjørgan. Etter tre ombygginger er veisvingen idag rasteplass. Stedet blir lokalt benevnt Høge muratn etter det murerarbeid som ble utført for å få veien forbi det ulendte partiet på strekningen Bjørgo-Tonsåsen. Ferdigstilt 1865, årstallet tatt vare på i form av av at steinblokken ble tatt ut av fjellveggen og plassert på rasteplassen ved siste oppgradering av veien.»