Norddalselva – Åfjord

Norddalselva – Åfjord.
Bildet er tatt en gang mellom 1880 – 1910.
Fotograf: Conrad Hemsen.
På brua står en familie. Tekst på baksiden av bildet: «På broen står Ellen med dukken, mor, far og enten tante Hanna eller Elise Stene (senere fru Eiesland), helst den siste.»
Regler for bruk
Foto: Conrad Hemsen/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-001330_01

Åfjord kirke

Åfjord kirke.
Bildet er tatt en gang mellom 1879 – 1904.
Fotograf: Hans Danielsen.
Regler for bruk
Foto: Hans Danielsen/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-000908_01
Åfjord kirke ligger ved Åfjord prestegård, rundt 700 meter nord for Årnes i sentrum av Åfjord i Trøndelag og er en stor trekirke med rom for drøyt 400 personer. Da kirken var nybygd hadde den plass til om lag 650 personer, inklusive alle galleriene.
Dette er den tredje kirken i Åfjord. Den første kirken, Á kirkja, som ble bygd etter reformasjonen var viet Johannes Døperen.[1] Den brant ned på grunn av lynnedslag i 1766, og sammen med prestegården i 1770. Beslutningen om å bygge dagens Åfjord kirke ble godkjent i en kongelig resolusjon av 16. juni 1877. Kirken ble bygd av byggmester K. Guttormsen fra Trondheim for omtrent 32 000,- kroner. Flere åfjordinger var med på byggearbeidet. Kirka ble vigslet av biskop Andreas Grimlund den 9. oktober i 1879.
Altertavlen, som viser Jesus på korset, er malt av infanterikaptein Harald Lassen, bror av Kristoffer Andreas Lassen, som var sogneprest i Åfjord fra 1847 til 1862.
Denne tekstinformasjonen er hentet fra Wikipedie.
Les mer om Åfjord kirke her.

Åfjord kirke og prestegård

Åfjord kirke og prestegård.
Bildet er tatt en gang mellom 1880 – 1910.
Fotograf ukjent.
Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-001329_01
Åfjord kirke ligger ved Åfjord prestegård, rundt 700 meter nord for Årnes i sentrum av Åfjord i Trøndelag og er en stor trekirke med rom for drøyt 400 personer. Da kirken var nybygd hadde den plass til om lag 650 personer, inklusive alle galleriene.
Dette er den tredje kirken i Åfjord. Den første kirken, Á kirkja, som ble bygd etter reformasjonen var viet Johannes Døperen.[1] Den brant ned på grunn av lynnedslag i 1766, og sammen med prestegården i 1770. Beslutningen om å bygge dagens Åfjord kirke ble godkjent i en kongelig resolusjon av 16. juni 1877. Kirken ble bygd av byggmester K. Guttormsen fra Trondheim for omtrent 32 000,- kroner. Flere åfjordinger var med på byggearbeidet. Kirka ble vigslet av biskop Andreas Grimlund den 9. oktober i 1879.
Altertavlen, som viser Jesus på korset, er malt av infanterikaptein Harald Lassen, bror av Kristoffer Andreas Lassen, som var sogneprest i Åfjord fra 1847 til 1862.
Denne tekstinformasjonen er hentet fra Wikipedie.
Les mer om Åfjord kirke her.

Årnes – Åfjord

Årnes – Åfjord.
Fotograf ukjent.
Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-001331_01
Bildet er fra Årnes, den østligste delen av tettstedet Å i Åfjord på Fosen. I forgrunnen, med hage, er Årnes handelssted, bygd og grunnlagt av Nils Berg og hustru Antoinette Berg, f. Rønneberg. Husene brant ned i 1937. I bakgrunnen er Åfjord kirke og prestegård.
Regler for bruk
Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-001331_01